Gromgork's sites:

title views votes rating creation
?Nigga Leprechaun 4,178 19 (3.89)  2006-03-27
?Pimp My Ride... Kentucky 3,997 20 (3.70)  2005-09-07
?Katrina Pirates 7,374 20 (3.80)  2005-09-06
?(nsfw) Jessica Alba's Titty 5,665 11 (2.73)  2005-07-07
?Tripod! 1,105 3 (2.00)  2005-07-03