Gromgork's sites:

title views votes rating creation
?Nigga Leprechaun 4,463 19 (3.89)  2006-03-27
?Pimp My Ride... Kentucky 4,177 20 (3.70)  2005-09-07
?Katrina Pirates 7,533 20 (3.80)  2005-09-06
?(nsfw) Jessica Alba's Titty 5,839 11 (2.73)  2005-07-07
?Tripod! 1,242 3 (2.00)  2005-07-03