Gromgork's sites:

title views votes rating creation
?Nigga Leprechaun 4,233 19 (3.89)  2006-03-27
?Pimp My Ride... Kentucky 4,027 20 (3.70)  2005-09-07
?Katrina Pirates 7,420 20 (3.80)  2005-09-06
?(nsfw) Jessica Alba's Titty 5,767 11 (2.73)  2005-07-07
?Tripod! 1,122 3 (2.00)  2005-07-03