Lumen's sites:

title views votes rating creation
?KURTIS?!!! 2,158 6 (1.67)  2005-11-02
?What is AMIGOS AMIGOS AMIGOS? 1,009 5 (3.60)  2005-11-29
?EDMUND NO!!! 3,439 7 (3.00)  2005-12-10
?SUPPLIES! 1,461 2 (3.00)  2005-12-12