Lumen's sites:

title views votes rating creation
?What is AMIGOS AMIGOS AMIGOS? 1,009 5 (3.60)  2005-11-29
?SUPPLIES! 1,462 2 (3.00)  2005-12-12
?EDMUND NO!!! 3,440 7 (3.00)  2005-12-10
?KURTIS?!!! 2,158 6 (1.67)  2005-11-02